VOLGENS WILLY

BESTAAT 10 JAAR!


Meteen een goede reden om deze website aan een grondige facelift te onderwerpen... Het particuliere en professionele gebruik van internet is ondertussen veel veranderd. 


De boekenreeks Volgens Willy had en heeft nog steeds de bedoeling een hulpmiddel te zijn bij het bespreekbaar stellen van gevoelige onderwerpen in de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. De boeken kunnen zowel door henzelf, hun ouders, familieleden als professionele begeleiders aangewend worden.


Het idee vond zijn oorsprong binnen de werking van een leefgroep, waarbij bewoners de expliciete vraag stelden naar het bestaan van boeken over HUN leven, HUN realiteit. Verhalen die konden worden voorgelezen of samen worden verteld aan de hand van eenvoudige teksten, herkenbare tekeningen en foto's. Bij gebrek aan een bestaand aanbod, besloot de auteur Johan Engels om samen met een aantal bewoners boeken te schrijven over het leven in een leefgroep: de dagdagelijkse realiteit. Er werd uitgegaan van verhalen die bewoners in de loop der jaren hadden verteld, (probleem)situaties die zich hadden voorgedaan, anekdotes die de moeite zijn om te vertellen en te delen.


Het werd de grote uitdaging om enerzijds op een eenvoudige en herkenbare manier bepaalde thema's te verwerken, doch anderzijds alles op een respectvolle manier aan te brengen. Dit zijn geen kinderboeken! Ze behandelen thema's en verhalen van en over volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom werd ervoor gekozen om de boeken op te stellen vanuit het perspectief van de (fictieve) bewoner Willy, die als het ware dag- en plakboeken maakt over wat hem bezig houdt. Stuk voor stuk gebaseerd op échte verhalen die de auteur samen met 'zijn cliënten' in de loop der jaren mocht ervaren.


Dit project werd (en wordt) niet gezien als iets wat winstgevend moet zijn, noch voor de auteur, noch voor de uitgeverij (Sig vzw). Het doel vindt zijn oorsprong in de hoop om inspirerend te (kunnen) zijn voor mensen die soortgelijke situaties meemaken. In de eerste plaats de 'bewoners' zelf.


In de boeken is geen achtergrond of theoretisch-pedagogische informatie vermeld. Om alles te onderbouwen voor zowel betrokken familieleden als professionelen, werd deze website in 2012 gelanceerd. De auteur baseerde zich inhoudelijk zo goed als uitsluitend op de principes van Gentle Teaching, een denkkader dat sinds medio jaren 1990 steeds meer zijn weg vindt binnen de hulpverlenende sector.


Deze visie is gesteund op een aantal pijlers die vooral vanuit de cliënt zelf vertrekken. Termen zoals empathie, inclusie, empowerment, companionship en zelfbeschikking staan hierbij centraal. De laatste jaren wordt deze manier van werken ook vanuit de Vlaamse overheid sterk aangemoedigd. Dit vertaalde zich onder meer in doorgevoerde wijzigingen binnen de sector (vb. het persoonlijk assistentie budget dat de persoon in kwestie in staat stelt om eigen keuzes te maken). Deze veranderingen zijn meteen een tweede reden om de inhoud van deze website aan een revisie te onderwerpen.

Het 10-jarig bestaan van het project is dan ook het uitgelezen moment om hier werk van te maken. We zijn er volop mee bezig. De komende weken zal de achtergrondinformatie bij de bestaande boeken opnieuw beschikbaar worden, weliswaar aangepast naar de situatie anno 2022.

 

De reeds verschenen boeken zijn nog steeds te verkrijgen via Sig vzw. Er staan momenteel geen nieuwe edities gepland, maar niets is uitgesloten.